Frekvensmedicin/ bioresonans

Bioresonans enligt Paul Schmidt

Beskrivning: ett helhets- och systemkoncept som kan diagnosticera, balansera och eliminera både inre och yttre faktorer som påverkar hälsan.

Vad kan påverka oss negativt? Här följer några exempel som visar sig i form av blockeringar av frekvenser i kroppen:

  • Elektrosmog
  • Geologisk stress från vattenådror, bergsprickor och annan form av jordstrålning
  • Syra/ Basbalansen
  • Bakterier, virus, parasiter och svampangrepp
  • Födoämnen, pollen och djurallergier
  • Störningar i organ och olika kroppsdelar

Allt är uppbyggt av frekvenser. Alla delar i kroppen har olika frekvenser. Om det finns obalanser i dessa frekvenser kan det resultera att vi mår dåligt eller blir sjuka. Bioresonans eller frekvensmedicin som det också kallas kan hitta dessa obalanser och harmonisera dessa så balans kan skapas i kroppen.

Redan på 1930-talet började Royal R Rife att forska på vad olika frekvenser kunde göra med bakterier och parasiter bland annat. Även Dr Hulda Clark är en föregångare för frekvensmedicinen. Enligt Hulda Clark så är orsaken till våra sjukdomar bland annat att kroppen är belastad av mögel, bakterier, virus, parasiter, maskar och tungmetaller.

Med hjälp av frekvenser kan man rensa ut dessa och balansera upp kroppen så den får bättre förutsättningar för självläkning.